torsdag 12 juli 2012

Pestens år

"Iakttagelser och hågkomster rörande de märkliga händelser, såväl offentliga som enskilda, vilka inträffade i London under den senaste stora hemsökelsen anno 1665, nedtecknade av en medborgare som hela tiden var kvar i staden och aldrig förut offentliggjorda. "

Vad händer med en stad drabbas av en epidemi som får invånarna att dö som flugor? Just det beskriver Daniel Defoe i sin historiska roman Pestens år.  Genom bokens berättarjag - hantverkaren H.F - får läsaren ta del av sjukdomsförloppet, myndigheternas insatser och invånarnas öden.

Pestens år är en intressant skildring om en intressant tid, som trots några hundra år på nacken varken känns mossig eller tråkig i språket.  Med jämna mellanrum får jag känslan av att Defoe upprepar sig, i övrigt är det en välskriven bok. Vem behöver fiktiva dystopier när det finns en minst lika hemsk historia att se tillbaka på?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar