måndag 6 februari 2012

Mrs. Dalloway

Mrs Dalloway
Källa
Att det blir mycket klassiker när man läser litteraturvetenskap faller sig ganska naturligt.  Mrs. Dalloway står på schemat, skriven av Virgina Woolf.

Berättelsen utspelar sig 20-talets London under en tid som fortfarande är starkt präglad av första världskriget. Under ett dygn får läsaren följa Mrs. Dalloway och hennes spridda bekantskapskrets genom möten, minnen och tankar.

Min spontana känsla när jag läser ut boken är att vi behöver mer tid, Mrs. Dalloway och jag. Det är en intressant bok som tar upp allt ifrån psykisk ohälsa till homosexualitet och kvinnans roll i mellankrigstidens hem. Genom inre monologer kommer man nära de olika karaktärerna och även tiden de lever i. Woolfs berättarteknik kräver lite mer av läsaren - tiden ändras från nutid till dåtid, inre monologer byts mot yttre monologer och karaktären i berättelsens centrum skiftar från ett ögonblick till ett annat. Mrs. Dalloway är en bra bok som kräver sin läsares fulla uppmärksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar